Karanlık Alan Mikroskobisi

Prf. Dr. Günther Enderline (1872-1968) buluşudur. Kişiden alınan 1 damla kanın hiçbir muameleye tabi tutulmadan mikroskopta incelenmesi yoluyla kişinin sağlık durumunun değerlendirilip hastalıklarının tespit edilmesi yöntemidir.

İnsanın kanı sağlığının ve hayatının tam bir aynasıdır. Bu yöntemle henüz hastalıklar klinik olarak ortaya çıkmadan emareleri kanda tespit edilebilir ve gereken önlemler alınabilir. Alınan kanın canlılığını muhafaza etmesi 2 – 4 gün arasında değişir. Bu zaman zarfında alyuvarların, akyuvarların kalitatif ve kantitatif olarak durumlarını değerlendirmek mümkündür.

Özellikle asit – baz dengesi bozuklukları, parazitlerin mevcudiyeti, immün sistem hücrelerinin aktivitesi, dolaşım bozukluklarındaki belirtiler kolaylıkla teşhis edilebilir ve önlem alınabilir.

Hastalık takibinde de karanlık oda mikroskobisi çok değerli bir parametredir.