Foton Tarama

Sağlıklı hücrelerin hücre zarlarında ölçülen hücre zarı elektrik direnci -70 milivolttur. Hastalıklı hücrelerde bu direnç düşer. Kronik hastalarda -20 mV’a kadar düştüğü tespit edilmiştir. Böyle bir durumda hücrenin aktif faaliyetleri azalır. Metabolizma yavaşlar, hücre içindeki metabolik atıklar atılamaz, hücrelerimizin enerji kaynağı olan mitokondrilerin faaliyeti azalır. Hücre dışından hücre içine geçiş faaliyetleri de yavaşlar.

Foton cihazı ile verilen enerji ile hücre zarının elektrik direnci kısa sürede optimum seviyeye çıkartılabilir ve hücrenin fizyolojik metabolizması ideal durumuna gelir.

Foton cihazlarında Avrupa’da yıllardır başarıyla kullanılmakta olan energetik corrector foton cihazında kullanımı esnasında, direncini kaybetmiş hücre, doku ve organların teşhisi de mümkün olmaktadır. Bu teşhis metoduyla hastalığın iyileşme seyri de takip edilebilir. Yani aslında Foton cihazı hem teşhis hem de tedavide kullanılabilmektedir.