İrisdiagnosis

Gözümüzün renkli tabakası olan ‘iris’ aslında bir mikrosistemdir.

Vücudumuzdaki doku, organ ve sistemlerin bu mikrosistemdeki yansıma alanları özel bir cihazla mikroskobik olarak görüntülenerek hastalıkların teşhis edildiği bir metoddur. Yani bu teşhis sistemiyle insan bedeninde oluşan tüm hastalıklar iris denilen göz tabakasında görüntülenebilir.